שם המחבר: Aditi

הנפקת פוליסה-2

ברגע שלקוח נחשב ראוי לאשראי והסיכון מוערך, חברת ביטוח האשראי מנפיקה פוליסת ביטוח. הפוליסה מתארת ​​את התנאים, הכיסוי והפרמיה שישולם על ידי הלקוח.

הנפקת פוליסה

ברגע שלקוח נחשב ראוי לאשראי והסיכון מוערך, חברת ביטוח האשראי מנפיקה פוליסת ביטוח. הפוליסה מתארת ​​את התנאים, הכיסוי והפרמיה שישולם על ידי הלקוח.

חיתום והערכת סיכונים:

אנו מעריכים את אמינות האשראי של הלקוחות והסיכונים הנלווים על ידי ניתוח נתונים פיננסיים, ציוני אשראי, היסטוריית תשלומים ומגמות שוק כדי לקבוע את סיכון הכיסוי הביטוחי.